AI ĐANG LÀ ĐẠI DIỆN CHO CHÁNH PHỦ PHÁP ĐỊNH VNCH? image
Sau khi Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Bá Cẩn hoàn thành và nạp Hồ sơ nới rộng thềm lục địa lên Ủy ban định ranh thềm lục địa của Liên Hiệp Quốc vào năm 2009, do làm việc quá sức nên ông qua đời cùng năm.

Vì vậy, Luật sư Lê Trọng Quát – Quốc Vụ Khanh thứ nhất của đệ nhị VNCH (do Tổng Thống Nguyễn Văn Thiệu bổ nhiệm) chịu trách nhiệm đảm nhận vị trí Thủ tướng Chánh phủ Việt Nam Cộng Hòa pháp định vào thời điểm này.

Bạn có thể xem Sắc Lệnh Bổ Nhiệm để biết thêm thông tin chi tiết.