Chánh Phủ Pháp Định Việt Nam Cộng Hòa là Đồng Minh của Người Việt!

Các quý độc giả trong nước có đang nghĩ rằng Chánh Phủ hiện tại của quý vị là Chánh Phủ Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa VN không?

Nếu quý độc giả trả lời là Chánh Phủ của quý vị là CHXHCN VN thì tôi xin lỗi vì bài viết này không dành cho quý vị. Nếu quý vị ghét Cộng Sản mà vẫn khẳng định CHXHCN VN là chánh phủ của quý vị thì lại càng mâu thuẫn hơn nữa.

Nếu quý độc giả trả lời rằng Chánh Phủ CHXHCN VN hiện tại không phải là Chánh Phủ của quý vị và không hề là đại diện cho quý vị thì xin chúc mừng, quý vị đang đi trên con đường đến với tự do thực sự.

Vậy thì, nếu quý vị không tin chánh phủ CHXHCN VN là của chính quý vị thì quý vị phải tin chánh phủ nào đây?

Đó chính là Chánh Phủ Pháp Định Việt Nam Cộng Hòa. Vâng, đây mới thực sự là chánh phủ của người Việt Quốc Gia chúng ta. Một điều rất tiếc là vẫn còn rất nhiều người trong nước lẫn ở hải ngoại không hề biết đến Chánh Phủ này. Nhưng vào khoảng thời gian gần đây, nhờ có mạng xã hội và truyền thông mở rộng mà dần dần nhiều người biết đến Chánh Phủ Pháp Định.

Trang Chánh Phủ Pháp Định VNCH: http://vietnamconghoaphapdinh.com/index.php

Như tôi đã nhắc ở bài viết trước về việc người dân thường như chúng ta không có thẩm quyền để tham gia Hội Nghị Quốc Tế về Việt Nam. Do đó, chúng ta cần có một chánh phủ có đầy đủ tánh pháp lý, tánh chánh danh và liên tục công quyền để đại diện cho chúng ta trên trường quốc tế.

KHUẤT TẤT VÀ KHẢ NĂNG TÁI HỌP HỘI NGHỊ QUỐC TẾ VỀ VN

Xin thưa, chỉ có Chánh Phủ Pháp Định VNCH mới là Chánh Phủ thực sự và đáng tin cậy nhứt của chúng ta. Bởi vì Chánh Phủ Pháp Định là một chánh phủ hợp pháp, hợp hiến và nối tiếp công quyền Chánh phủ VNCH tiền nhiệm. Đồng thời là họ vẫn làm việc theo Hiến Pháp VNCH 1967. Đây là Chánh phủ đã bị đánh chiếm bất hợp pháp và không giữ được lãnh thổ nên phải lưu vong ra nước ngoài. Đồng thời, Chánh phủ pháp định được đất nước sở tại công nhận và hoạt động đúng luật pháp của đất nước đó. Không chỉ tuân thủ luật pháp nước đó mà Chánh phủ pháp định còn phải tuân thủ vào Hiến Chương Liên Hiệp Quốc điều 2.4:

Tất cả các quốc gia thành viên Liên hiệp quốc không được có hành động sử dụng vũ lực hoặc đe dọa bằng vũ lực trong quan hệ quốc tế nhằm chống lại sự bất khả xâm phạm về lãnh thổ hay nền độc lập chính trị của bất kỳ một quốc gia nào, cũng như bằng các cách khác trái với những mục đích của Liên Hiệp Quốc. 

Điều 2.4 của Hiến Chương Liên Hiệp Quốc
Điều 2.4 của Hiến Chương Liên Hiệp Quốc


Vậy Chánh Phủ Pháp Định VNCH đang hoạt động ở đâu và ai đang đứng đầu?

Chánh Phủ Pháp Định VNCH hiện tại đang hoạt động ở Pháp từ năm 2015 và đã được Quốc gia Cộng Hòa Pháp công nhận. Người đứng đầu hiện tại của Chánh Phủ Pháp Định là Thủ Tướng, Luật Sư Lê Trọng Quát. Ông là người nối tiếp công quyền của Thủ Tướng cuối cùng là ông Nguyễn Bá Cẩn sau khi ông Cẩn qua đời.

Luật sư, Thủ tướng Lê Trọng Quát
Thủ Tướng CPPĐ VNCH: Luật Sư Lê Trọng QuátCố Thủ Tướng Nguyễn Bá Cẩn cũng là người đã từng hoàn thành và nạp Hồ sơ nới rộng thềm lục địa lên Ủy ban định ranh thềm lục địa của Liên Hiệp Quốc vào năm 2009. Do làm việc quá sức nên ông qua đời cùng năm. Vì vậy, Luật sư Lê Trọng Quát – Quốc Vụ Khanh thứ nhứt của đệ nhị VNCH (do Tổng Thống Nguyễn Văn Thiệu bổ nhiệm) chịu trách nhiệm đảm nhận vị trí Thủ tướng Chánh phủ Việt Nam Cộng Hòa pháp định vào thời điểm này. 


Sắc Lênh của cố Tổng Thống Nguyễn Văn Thiệu Bổ Nhiệm Cố Thủ Tướng Nguyễn Bá Cẩn và Luật Sư Lê Trọng Quát
Sắc Lênh của cố Tổng Thống Nguyễn Văn Thiệu Bổ Nhiệm Cố Thủ Tướng Nguyễn Bá Cẩn và Luật Sư Lê Trọng Quát


Tiểu Sử Luật Sư Lê Trọng Quát: http://vietnamconghoaphapdinh.com/SUB_CPVNCHPhapDinh/CPVNCHPhapDinh1712250128.shtml

Qua việc cố Thủ Tướng Nguyễn Bá Cẩn nộp Hồ Sợ Nới Rộng Thềm Lục Địa vào năm 2009 mà Liên Hiệp Quốc đã gián tiếp công nhận VNCH là một chánh thể còn tồn tại. Vì để Liên Hiệp Quốc tiếp nhận hồ sơ này thì phải thỏa hai điều kiện như sau:

1- Phải nộp hồ sơ với tư cách quốc gia.

2- Phải là quốc gia đã có ký vào Hiệp ước Luật biển (UNCLOS) năm 1982.

Để thỏa mãn hai điều kiện trên, cố Thủ Tướng Nguyễn Bá Cẩn đã quyết tâm ngày đêm tranh đấu, tìm tòi và cuối cùng đã được Liên Hiệp Quốc chấp nhận hồ sơ:

1- Ông trình Sự vụ lệnh của Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu cắt cử Ông làm Thủ tướng của đệ II Việt Nam Cộng Hòa.

2- Ông lý luận rằng vì Cộng sản đã chiếm đất nước chúng tôi vào năm 1975, chúng tôi không có cơ hội để ký vào luật biển năm 1982 dù rằng chúng tôi là thành viên của hội nghị này trước năm 1975.

Về tiến trình mà ông nộp Hồ Sơ Nới Rộng TLĐ lên Ủy Ban Định Ranh TLĐ Liên Hiệp Quốc thì tôi sẽ viết một bài ở bài viết sau.

Cố Thủ Tướng Nguyễn Bá Cẩn

Hiện tại, Chánh Phủ Pháp Định VNCH là chánh phủ duy nhứt mà chúng ta phải tin tưởng. Ông Thủ Tướng Lê Trọng Quát sẽ là người đại diện chúng ta để tham gia Hội Nghị Quốc Tế về Việt Nam. Chúng ta rất cần có sự hiện diện của VNCH trong Hội Nghị Quốc Tế vì đó là nhân chứng và cũng là chánh thể VNCH nối tiếp công quyền của Đệ Nhị VNCH. Như tôi đã viết ở bài viết trước, khi LHQ xét thấy VC và TC vi phạm HĐ Paris 1973 và Kết Ước Quốc Tế thì với áp lực của 6/12 nước đã ký trong Kết Ước Quốc Tế sẽ bắt VC và TC trả lại lãnh thổ và lãnh hải cho Quốc gia VNCH, đồng thời quyền dân tộc tự quyết của nhân dân miền Nam phải được tôn trọng và bảo đảm. 

CÁC ĐIỀU KHOẢN VIỆT CỘNG VÀ TRUNG CỘNG VI PHẠM HIỆP ĐỊNH PARIS 1973

Vậy một câu hỏi kế tiếp được đặt ra là: “Sau khi VNCH được phục hồi thì ông Thủ Tướng Lê Trọng Quát sẽ về làm Tổng Thống của nền Cộng Hòa tiếp theo hay sao?”

Theo Hiến Pháp VNCH 1967, điều 52.1: “Tổng Thống và Phó Tổng Thống cùng đứng chung một liên danh, được cử tri toàn quốc bầu lên theo lối phổ thông đầu phiếu trực tiếp và kín."

Như vậy, bất cứ ai muốn trở thành Tổng Thống của VNCH đều phải thông qua bầu cử. Từ đó có thể xác định rằng, ai không thông qua cuộc bầu cử này đều là VI HIẾN.

Xét về mặt tuổi tác, ông Thủ tướng Lê Trọng Quát và nội các của ông đa số là những người cao tuổi, nên sẽ không đủ sức khỏe để ứng cử Tổng thống. Vai trò của Ông Quát là đại diện cho VNCH để ngồi vào bàn Hội nghị Quốc Tế về vấn đề Việt Nam mà thôi.

Khi giải pháp VNCH được thực hiện thành công và lãnh thổ của miền Nam được trả lại cho nhân dân miền Nam, CPPĐ VNCH sẽ còn làm việc tại miền Nam để chuẩn bị cho cuộc Tổng Tuyển Cử Tự Do. Trong thời điểm đó, người dân sẽ bầu chọn người mà họ tin tưởng để làm Tổng Thống. Sau khi Tân Tổng Thống được bầu chọn, thì CPPĐ sẽ giải thể và không còn hoạt động nữa. Lúc đó nội các mới của VNCH sẽ được thành lập và kế thừa Đệ Nhị VNCH.

Mọi thắc mắc của quý vị được giải đáp tại trang Câu Hỏi Thường Gặp. Quý vị có thể tham khảo:

https://app.site123.com/c%C3%A2u-h%E1%BB%8Fi-th%C6%B0%E1%BB%9Dng-g%E1%BA%B7p?w=6854270

Nguồn:

Hiến Chương LHQ:

https://treaties.un.org/doc/publication/ctc/uncharter.pdf?fbclid=IwAR2pnQ16OmhYYbFJN2bBoP0StBT36rG7OKIF3MJpGOZIEa-t7D6oz2O5eJs

Lập Trường CPPĐ: http://vietnamconghoaphapdinh.com/SUB_TaiLieuLichSu/TaiLieuLichSu2205290249.shtml