Giải Pháp Việt Nam Cộng Hòa – Giải Pháp Thay Đổi Đất Nước Việt Nam

Trước khi đi sâu vào bài viết thì tôi xin hỏi các quý độc giả. Quý vị đã bao giờ có ước mơ đất nước Việt Nam sẽ được thay đổi, có tự do, có đa nguyên đa đảng, và có tam quyền phân lập chưa?

Nếu có, thì tôi xin chia sẻ cho các quý độc giả về một giải pháp có thể đáp ứng được ước mơ của mọi người đó chính là Giải Pháp VNCH.

Nói một cách dễ hiểu. Giải pháp này chính là vận động Quốc Tế cùng tái họp một Hội Nghị Quốc Tế về vấn đề Việt Nam theo tinh thần của điều 7a và 7b, và Công Luật 93-559. Mà Hội Nghị này bàn về vấn đề gì liên quan tới Việt Nam? Đó chính là hành động của Cộng Sản Bắc Việt và Tàu Cộng – chiếu theo Hiệp Định Paris 1973 (đã ký vào 27/01/1973) và Kết Ước Quốc Tế (đã ký vào 02/3/1973) đã cưỡng chiếm lãnh thổ miền Nam Việt Nam và hai đảo Hoàng Sa và Trường Sa vốn thuộc về VNCH. Đồng thời là đòi Cộng Sản Bắc Việt phải tôn trọng quyền dân tộc tự quyết, dựa theo điều 9a và 9b, tức là phải có cuộc Tổng Tuyển Cử Tự Do dưới sự giám sát của Quốc Tế.

Nguồn Hiệp Định Paris:https://tuoitrequocgia.com/wp-content/uploads/2022/06/All-Paris-Peace-Accords-Document.pdf

Công Luật 93-559:https://www.govinfo.gov/content/pkg/STATUTE-88/pdf/STATUTE-88-Pg1795.pdf

Cho tới thời điểm này, Trung Cộng vẫn đang bành trướng và có ý định xâm chiếm Việt Nam và Đài Loan. Điều này dĩ nhiên gây nguy hại cho Dân tộc Việt Nam, nhưng đồng thời nó cũng như gây bất lợi cho Mỹ và các nước Âu Châu. Do đó, giải pháp này là công cụ rất mạnh mẽ và hiệu quả mà Mỹ và các nước Âu Châu cần áp dụng để đối đầu với Trung Cộng, vì Trung Cộng đã vi phạm Kết Ước Quốc Tế đã ký vào ngày 2 tháng 3, năm 1973. Trong điều khoản 1 có nói các bên ký kết Định Ước này trịnh trọng ghi nhân và ủng hộ Hiệp Định Paris. Bên cạnh đó, điều khoản 2 có nói “Hiệp Định và các Nghị Định Thư phải được tôn trọng triệt để và phải được thi hành nghiêm chỉnh.”

Trung Cộng đã ký vào Kết Ước Quốc Tế đồng nghĩa họ phải thi hành triệt để và tôn trọng toàn vẹn lãnh thổ và lãnh hải của miền Nam Việt Nam. Một điểm cần lưu ý rằng, Trung Cộng không có quyền phủ quyếtKết Ước Quốc Tế này không nằm trong khuôn khổ của Liên hiệp quốc. Với Kết Ước Quốc Tế này, Trung Cộng phải bắt buộc trả lại đảo Hoàng Sa và Trường Sa vốn là của Việt Nam Cộng Hòa, vốn là được Vua Gia Long đã khám phá ra và khẳng định chủ quyền Biển Đảo trên Biển Đông.


Một bản đồ cho thấy quần đảo Hoàng Sa thuộc chủ quyền của Việt Nam. Nguồn Vietlist.us


Chúng ta là công dân VNCH thì có quyền đòi hỏi thực thi Tái Họp Hội Nghị Quốc Tế về vấn đề Việt Nam, bắt Việt Cộng phải trả lãnh thổ cho nhơn dân miền Nam.Tuy nhiên, có nhiều ý kiến trái chiều là Giải Pháp này chỉ dành cho người miền Nam mà thôi. Xin khẳng định một điều rằng, theo HĐ Paris 1973 và Kết Ước Quốc Tế thì sự thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của nước Việt Nam phải được tôn trọng. Và cần lưu ý, giải pháp VNCH này là được thực hiện theo từng giai đoạn. Tựa như, quá trình Việt Nam bị Cộng sản cướp chánh quyền chia làm 2 giai đoạn:

  1. Việt Minh cướp chánh quyền của Trần Trọng Kim từ năm 1945 ở miền Bắc, sau đó
  2. Cộng sản chiếm cưỡng chiếm miền Nam từ năm 1975.

Do đó, quá trình này phải được đảo ngược lại trong giải pháp VNCH:1. Miền Nam phải được và tổ chức cuộc Tổng Tuyển Cử tự do trước theo đúng tinh thần của HĐ Paris 1973Kết Ước Quốc Tế.2. Sau đó, nếu như miền Bắc mong muốn, miền Nam tự do và không Cộng sản sẽ giúp cho miền Bắc cũng có một cuộc Tổng tuyển cử tự do như miền Nam. Khi cả 2 miền có một thể chế Cộng hòa và tự tương đồng với nhau sẽ tiến tới việc thống nhất và sát nhập thành một nước Việt Nam thống nhất tự do, ví dụ như Cộng Hòa Liên Bang Việt Nam.Để có thể làm điều đó, bắt buộc người dân miền Bắc phải áp lực Đảng Cộng Sản giải thể và tranh đấu cho một miền Bắc tự do không Cộng sản. Nếu quý vị miền Bắc không đấu tranh cho điều đó thì mãi mãi không được tự do, cũng như nếu bây giờ nhơn dân miền Nam nếu không tranh đấu thì sẽ không thoát khỏi Cộng Sản.


undefined

Nguồn:

1. Chủ quyền Hoàng Sa, Trường Sa qua tư liệu cổ:https://vov.vn/van-hoa-giai-tri/hoang-sa-duoi-thoi-cai-quan-cua-vua-gia-long-331884.vov

Hoàng Sa dưới thời cai quản của vua Gia Long

2. 19-8-1945, ngày Việt Minh cuớp chính quyền 

 https://www.danchimviet.info/19-8-1945-ngay-viet-minh-cuop-chinh-quyen/08/2019/16212/

3. Người Mỹ gốc Việt triển lãm bản đồ Hoàng Sa trên đất Mỹ http://vietlist.us/SUB_VietHistory/lichsu1611062259.shtml

4. Việt Nam Cộng Hòa phải phục hồi để đòi lại đất và hải đảo cho tổ quốc

https://www.youtube.com/watch?v=xbmajXkJTFk