Khuất Tất và Khả Năng Tái Họp Hội Nghị Quốc Tế Về Việt Nam

Ở bài viết trước, tôi có viết về các điều khoản mà Việt Cộng(VC) và Tàu Cộng(TC) đã vi phạm Hiệp Định Paris 1973. Tôi cũng có nhắc về Hiệp Định Paris gồm có 03 văn bản gồm có:


Hiệp Định Paris 1973,
Kết Ước Quốc Tế
Công Luật 93-559.


Ở bài viết này, tôi sẽ lược qua các điều khoản quan-trọng trong Kết Ước Quốc TếCông Luật 93-559. Nếu quý độc giả chưa đọc bài viết về các điều khoản trong Hiệp Định Paris 1973 mà VC và TC đã vi phạm thì xin mời vào link này để hiểu thêm chi tiết:  


Kết ước hay Định Ước Của Hội Nghị Quốc Tế là một định ước “nhằm mục đích ghi nhận các hiệp định đã ký kết” để bảo đảm chấm dứt chiến tranh, giữ vững hòa bình tại VN, và tôn trọng quyền dân tộc tự quyết của nhân dân miền Nam VN cũng như là góp phần bảo đảm hòa bình ở Đông Dương. 

Trong Hội Nghị Quốc Tế này gồm có 12 thành phần: 

Bốn (4) thành phần liên quan tới chiến tranh VN là Hoa Kỳ, Mặt Trận Giải Phóng Miền Nam Việt Nam (Chính phủ cách mạng lâm thời …), Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, và Việt Nam Cộng Hòa.
Tám (8) thành phần còn lại là Pháp, Vương Quốc Anh, Ái Nhĩ Lan(Ireland), Hung Gia Lợi(Hungary), Ba Lan, Gia Nã Đại(Cananda), Indonesia, Liên Xô và Tàu Cộng.

Khi 12 thành phần ký định ước này đồng nghĩa các đều trịnh trọng ghi nhận, tán thành và ủng hộ Hiệp Định Paris theo điều 1. Đồng thời các bên cũng phải tôn trọng triệt để và thi hành nghiêm chỉnh Hiệp Định và các Nghị Định Thư theo điều 3. Khi các bên đã ký kết thì Định Ước này được trở thành một cái Kết Ước gọi là Kết Ước Quốc Tế.

Về việc “trịnh trọng ghi nhận ghi nhận, tán thành, ủng hộ, Hiệp Định Paris” này nghĩa là : Sau khi ký kết, không một ai được vi phạm các điều khoản của Kết Ước này cũng như là Hiệp Định Paris 1973 . Ở bài viết trước, tôi đã viết về các điều khoản mà TC đã vi phạm như điều 15, trong đó họ đã cưỡng chiếm lãnh hải và quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa của VNCH năm 1974 và 1988. Như vậy, quá rõ ràng để kết luận rằng TC đã vi phạm điều 15 của Hiệp Định Paris 1973 cũng như là điều 3 của Kết Ước Quốc Tế. Một khi đã vi phạm thì đồng nghĩa với việc TC không có quyền phủ nhận sự vi phạm và bắt buộc phải thi hành sự chế tài của Liên Hiệp Quốc vì họ đã ký cái Kết Ước này.

Các thành phần tham gia Hội Nghị Quốc Tế

Tàu Cộng vi phạm Điều 3 của Định Ước Quốc Tế đòi hỏi các bên phải tôn trọng HĐ Paris sau khi ký Kết Ước nàyVì VC và TC đã vi phạm Hiệp Định Paris 1973 Kết Ước Quốc Tế, chúng ta có đủ lý do để vận động Tái Họp Hội Nghị Quốc Tế Về VN. Cụ thể, chúng ta có thể vận động dựa theo điều 7a và 7b của Kết Ước Quốc Tế.

1- Hoa Kỳ và Việt Nam Dân chủ Cộng hòa (tức Cộng hòa Xã hội Chủ Nghĩa Việt Nam hiện nay) đồng ý tái hợp

2- 06 quốc gia trong 12 quốc gia đã ký kết trong Định Ước đồng ý tái hợp.”

Điều 7a và 7b trong Định Ước Quốc Tế


Xin quý vị lưu ý, chúng ta hoàn toàn có thể vận động Tái Họp Hội Nghị Quốc Tế Về Việt Nam mà không nhất thiết phải có mặt của Hoa Kỳ. Vì theo điều 7b có ghi rằng chỉ cần ít nhất 6 bên ký kết định ước này cùng yêu cầu tái họp và không hề nhắc tới việc phải có sự có mặt của Hoa Kỳ. Vậy nên, bất kể quý vị người Việt Quốc Gia nào đang ở các nước đã từng ký Kết Ước này phải tranh thủ vận động Hành Pháp và Bộ Trưởng Ngoại Giao để Tái Họp Hội Nghị Quốc Tế về VN. Tuy nhiên, nếu có mặt của Hoa Kỳ thì dĩ nhiên càng tốt thôi.

Việc kêu gọi Tái Họp Hội Nghị Quốc Tế không thể thiếu một Công Luật gọi là Công Luật(Public Law) 93-559 (PL93-559). Công luật này được lập ra bởi Quốc Hội Hoa Kỳ và Cựu Tổng Thống Hoa Kỳ là Gerald Ford đã ký thành luật vào 30/12/1974. Nhờ có Công Luật này mà người Việt Quốc Gia ở Hoa Kỳ đều có lợi thế trong việc yêu cầu Hành Pháp và Bộ Trưởng Ngoại Giao Hoa Kỳ phải tổ chức một Hội Nghị Quốc Tế theo điều 34b4 để tái xét Hiệp Định Paris 1973.

Điều 34b4 được viết như sau:

34b “Quốc Hội đã thấy rằng sự kéo dài đấu tranh quân sự ở Miền Nam VN và Campuchia không được các bên quan tâm đến và trực tiếp tham gia trong cuộc xung đột, người dân Đông Dương hoặc là hòa bình thế giới. Để có thể làm giảm đi sự thống khổ người dân ở Đông Dương và mang lại một hòa bình thực sự ở đó, Quốc Hội kêu gọi và yêu cầu Hành Pháp và Bộ Trưởng Ngoại Giao Hoa Kỳ phải thực hiện các biện pháp sau”:

(4) “để tái họp Hội Nghị Paris để thấy được sự thực hiện đầy đủ các điều khoản của Hiệp Định ngày 27 tháng Giêng, năm 1973 về phía các bên của VN trong cuộc xung đột.”

Điều 34b4 của Công Luật 93-559


May mắn thay, vào ngày 29 tháng 6 năm 2021, Thượng Nghị Sĩ Ngô Thanh Hải ở Canada, một trong 12 thành phần ký vào Kết Ước, đã đệ trình dự luật kêu gọi 6 hoặc hơn 6 thành phần đã Ký Định Ước này đồng ý tái họp một Hội Nghị Quốc Tế về Việt Nam. Thượng viện Canada đã thông qua dự luật này và đang đến Hạ Viện. Chúng ta chỉ cần chờ kết quả thôi. Xin cảm ơn Thượng Nghị Sĩ Ngô Thanh Hải đã tận tụy vì người dân Việt Nam Quốc Gia.

https://www.youtube.com/watch?v=vsYZ6Cs3fIs

https://www.youtube.com/watch?v=GamwlDpUz7w

Chúng ta là người Việt Quốc Gia, là công dân VNCH dù ở quốc nội hoặc ở hải ngoại, phải kêu gọi Tái Họp Hội Nghị Quốc Tế về VN. Tuy nhiên, chúng ta không có thẩm quyền để tham gia Hội Nghị Quốc Tế về Việt Nam. Do đó, chúng ta phải có một chánh phủ có đầy đủ tánh pháp lý, tánh chánh danh và liên tục công quyền để đại diện cho chúng ta. Và trên thực tế, chúng ta có một chánh phủ hiện hữu như vậy có đủ tánh pháp lý có thể đại diện cho nhân dân Việt Nam, những người Việt Quốc gia trong Hội Nghị này. Đó chính là Chánh Phủ Pháp Định VNCH. Nhưng nhiều người dân quốc nội lẫn hải ngoại không hề biết về sự tồn tại của chánh phủ này. Cho nên ở bài viết sau, tôi sẽ trình bày chi tiết hơn về Chánh Phủ Pháp Định Việt Nam Cộng hòa.

Nguồn:
Hiệp định Paris: Khuất tất và khả năng tái hợp

https://www.rfa.org/vietnamese/in_depth/irregularities-in-the-paris-agreement-and-the-possibility-of-reconvening-05132019121009.html 


Kết Ước Quốc Tế trang 429 – 435
https://tuoitrequocgia.com/wp-content/uploads/2022/06/All-Paris-Peace-Accords-Document.pdf 


Công Luật 93-559 trang 1805 – 1806