Người miền Nam Việt Nam dưới vĩ tuyến 17 sau năm 30-4-1975 là công dân nước nào?

Đầu tiên, xin mọi người hãy nhìn lại từ thời của Trần Trọng Kim. Sau khi Vua Bảo Đại tuyên bố độc lập ngày 11 tháng Ba năm 1945 thì đất nước Việt Nam đã trở thành một thể chế tự do và độc lập. Đồng thời chấm dứt luôn thể chế Đế Quốc Việt Nam và lập nên thể chế mới tên là “Quốc Gia Việt Nam” hoặc “Việt Nam Quốc Gia”. Người dân lúc đó đều là công dân của Quốc Gia Việt Nam.

Thủ Tướng Quốc Gia VN Trần Trọng Kim 


Từ năm 1954, hai nước bị chia cắt sau khi Hiệp Định Geneve được ký kết. Hiệp Định Geneve là hiệp định đình chiến được ký kết tại thành phố Genève, Thụy Sĩ nhằm khôi phục hòa bình ở Đông Dương. Hiệp Định này cũng là một nước cờ để Pháp rút quân trong danh dự sau khi họ thua trận tại Điện Biên Phủ. Từ đó, Quốc gia Việt Nam bị chia cắt thành hai quốc gia có thể chế riêng và lấy ranh giới tại vĩ tuyến 17. Bắc Việt, từ vĩ tuyến 17 trở lên, theo thể chế Cộng Sản Độc Tài và tên của Quốc Gia này là Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa. Từ vĩ tuyến 17 trở xuống, tức Nam Việt, theo thể chế tự do và cũng kế thừa tính chánh danh của Quốc Gia Việt Nam và có tên là Việt Nam Cộng Hòa, có nghĩa là Quốc gia Việt Nam theo thể chế Cộng Hòa. Chúng ta có thể thấy rõ hai Quốc Gia này là theo hai chế độ khác nhau: những ai ở miền Bắc là công dân của VNDCCH, còn những ai ở miền Nam là công dân của VNCH. Tuy nhiên, người miền Bắc di cư vào miền Nam họ là công dân của VNCH, ngược lại người miền Nam chạy lên miền Bắc là công dân VNDCCH

Thẻ Căn Cước VNCH


Sau năm 1975, VNCH bị chiếm đóng bởi Cộng Sản Bắc Việt. Hai triệu công dân VNCH phải bỏ chạy để tìm kiếm tự do, còn những công dân VNCH khác bị ở lại cho đến nay. Câu hỏi được đặt ra là sau năm 1975, chế độ của VNCH đã không còn nữa thì người dân miền Nam dù là trong nước lẫn ở hải ngoại là công dân nước nào?

Trước tiên chúng ta cần phải hiểu và xác quyết ngay trong tư tưởng rằng VNCH không hề chết đi mà nó vẫn còn thực sự tồn tại ngay tại miền Nam Việt Nam! Nhưng vấn đề là nó đang bị chiếm đóng bởi Cộng Sản Bắc Việt. Chúng ta cũng biết rằng Chính Phủ Pháp Định Việt Nam Cộng Hòa đanh hoạt động tại Pháp, và Liên Hiệp Quốc cũng đã nhận Hồ sơ Nới Rộng Thềm Lục Địa mà Chính Phủ VNCH đã nộp lên từ năm 2009. Chứng tỏ VNCH vẫn còn tồn tại được Liên Hiệp Quốc công nhận!

chính Phủ PHáp Định VNCH

Thủ Tướng Nguyễn Bá Cẩn thông báo về Đệ Nạp Hồ Sơ Nới Rộng Thềm Lục Địa 

Link CPPĐ VNCH: http://vietnamconghoaphapdinh.com/

Nguồn Văn Bản cho biết gồm hơn 80 quốc gia công nhận Quốc Gia VNCH:https://tuoitrequocgia.com/wp-content/uploads/2022/06/Van-ban-CPPD-Nop-len-United-Nations-nam-2009-1.pdf

Điều đó cho thấy rằng người dân miền Nam Việt Nam dù ở trong nước lẫn hải ngoại đều là công dân của VNCH! Dù cho các anh chị sanh sau đẻ muộn đều cũng là công dân của VNCH! Ngay cả những bạn sanh sau năm 2000, họ cũng là công dân của VNCH mặc dù sanh ra ngay trong chế độ CHXHCN VN. Điều quan trọng là về mặt nhận thức và tư tưởng, chúng ta có nhận ra rằng chúng ta có phải là công dân của VNCH hay không. Nếu không thì họ không phải là công dân VNCH bởi vì chính bản thân họ không công nhận quốc tịch của họ.

Vậy thì, với những người miền Bắc thời nay không ưa chế độ Cộng Sản, họ sẽ là công dân nước nào nếu họ không thừa nhận quốc tịch CHXHCN Việt Nam và ủng hộ chánh thể Việt Nam Cộng Hòa?

Câu trả lời là:

Quốc Gia Việt Nam(QGVN) vốn có đủ 2 miền Nam-Bắc. Cộng Sản đã cưỡng chiếm miền Bắc năm 1954, do họ đã nắm quyền cai trị mà không thông qua Tổng tuyển cử tự do với sự giám sát của Quốc tế.

Vậy nhân dân miền Bắc vốn là người Quốc gia và VNCH là kế thừa từ QGVN. Vậy thì, nếu họ xem họ là người Quốc gia thì họ là người Quốc Gia. Tức là công dân của VNCH. Và ngược lại, nếu họ xem mình là người của VNDCCH thì họ là công dân của VNDCCH. Xin nhắc lại, đó là vấn đề của nhận thứctư tưởng.

Đáng buồn thay, hiện tại người dân VNCH trong nước đang bị cai trị bởi tập đoàn đảng cướp Cộng Sản. Chúng đã và đang bắt ép người dân phải đổi quốc tịch, thẻ căn cước, và sổ thông hành trở thành nô dân cho chế độ độc tài toàn trị CHXHCN VN. Cho dù chúng có thay đổi chánh sách hay thủ tục hành chánh như thế nào thì cũng không hợp với lòng dân và vẫn mang tính chất cưỡng ép.

Vậy nên, các anh chị ở trong nước lẫn ở hải ngoại, là công dân VNCH, có bổn phận và sứ mệnh lịch sử phải rỉ tai và ủng hộ giải pháp VNCH để quang phục lại đất nước! Và từ đó, mỗi người chúng ta được gột rửa sạch thân phận nô lệ, và đồng thời được phục hồi lại quốc tịch và căn tánh Quốc gia đáng tự hào của mình để chúng ta có thể ngẩng cao đầu mà sống một kiếp người tự do!

Sổ Thông Hành VNCH


Nguồn: Hồ Sơ Nới Rộng Thềm Lục Địa Liên Hiệp Quốc năm 2009:

https://dialybiendong.tripod.com/RVN-CDWR-MainBody.pdf