Vì Sao Chỉ Tin Duy Nhứt Chánh Phủ Pháp Định VNCH Thay Vì Những Chánh Phủ Khác?

Qua bài viết về Chánh Phủ Pháp Định VNCH (CPPĐ VNCH), chắc hẳn quý vị đã hiểu rõ chỉ có CPPĐ VNCH là Chánh Phủ tiếp tục liên tục công quyền của Chánh phủ Đệ Nhị VNCH. Đồng thời Chánh Phủ này mới có tính chánh danh và tính pháp lý để ngồi vào trong bàn đàm phán ở Hội Nghị Quốc Tế theo Định ước Quốc tế được ký vào 02/3/1973. Người đứng đầu là ông Thủ Tướng Lê Trọng Quát và ông sẽ là người đại diện người dân VNCH để tham gia Hội Nghị Quốc Tế.

Hiện tại ở hải ngoại chúng ta thấy có rất là nhiều chánh phủ tự xưng là chánh phủ VNCH. Xin nhấn mạnh là có rất nhiều chứ không phải chỉ có một. Xin liệt kê một số chánh phủ tự xưng này mà tác giả đã tìm được:

  1. Chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời. Đứng đầu là Đào Minh Quân
  2. Việt Nam Quốc Dân Đảng. Đứng đầu là Trần Tử Thành
  3. Đại Việt Quốc Dân Đảng: Đứng đầu là Trần Trọng Đạt

và nhiều chánh phủ khác nữa.


Danh sách "chánh phủ" tự phong

Nguồn: Wikipedia tiếng Việt: https://bit.ly/3K7px6d

Sau đây, tôi xin phân tích cho quý vị những đặc điểm khác nhau giữa Chánh phủ tự phong và Chánh Phủ Pháp Định.

Đặc điểm để nhận dạng Chánh phủ tự phong là gì?

Thứ nhứt, những “Chánh phủ” này được thành lập mà không tuân theo Hiến pháp của Đệ nhị Cộng Hòa 1967. Mà đã là tự phong, tự xưng thì không thể nào có tính chánh danh để tiếp tục công quyền của Chánh Phủ Đệ Nhị VNCH. Chẳng lẽ có chuyện rằng, một nhóm người nào đó, ở đâu đó vào một ngày đẹp trời nào đó, không thông qua bầu cử của quốc dân mà lại muốn quý vị phải đứng dưới sự lãnh đạo và chỉ đạo của họ? Phải chăng nghe rất giống cái tổ chức băng đảng mà quý vị ra sức chống lại mấy chục năm nay hay không?

Thêm nữa, Những người đứng đầu của những “chánh phủ” này đều tự xưng mình là “Tổng thống” mà không hề thông qua một cuộc bầu cử chiếu theo Hiến Pháp VNCH 1967. Chúng ta chỉ công nhận một Tổng Thống hay Thủ Tướng của một Nội Các (Cabinet) chứ có phải là Tổng thống của một Tổ Chức (Organization) đâu. Quý vị lưu ý rằng, chữ President trong tiếng Mỹ cũng có nghĩa là “chủ tịch” của một tổ chức(Organization), chứ không nhứt thiết có nghĩa là “tổng thống”.

Thứ nhì, những “chánh phủ” này trên cơ sở pháp lý đều là những tổ chức được thành lập theo danh nghĩa một hội nhóm, một công ty. Hoa Kỳ là một nước tự do, quý vị có thể thành lập một tổ chức có tên là “Chánh Phủ” hay bất kỳ tên nào đó mà luật pháp không cấm. Vậy, đó là một công ty, tổ chức, hội nhóm được Hoa Kỳ cấp phép chứ không phải là một “chánh phủ” (Government) do dân bầu. Ví dụ như là Chánh Phủ Cách Mạng Bánh Mì Kẹp Thịt, Chánh Phủ Lưu Vong H.O., v.v. Thậm chí quý vị lập một công ty và đặt tên cho nó là “Công ty Chánh phủ VNCH” đều được phép.

Thứ ba, những “chánh phủ” này rất thường đi quyên góp tiền của người khác.

Đối với những chánh phủ tự xưng thì quý vị phải hết sức lưu ý để không tốn công, tồn sức và tốn tiền để dồn vào những thứ giả hiệu, không chánh danh mà hậu quả sẽ do chính người dân quốc nội phải gánh chịu, quốc gia Việt Nam phải gánh chịu.

Còn sự khác biệt của CPPĐ VNCH với những tổ chức tự xưng là chánh phủ là gì?

Thứ nhứt, đây là Chánh phủ được thành lập một cách hợp pháphợp hiến và làm việc theo Hiến Pháp VNCH 1967.Thứ hai, người đứng đầu Chánh phủ chỉ có một Thủ Tướng duy nhứt và được chính ông Tổng Thống Nguyễn Văn Thiệu chỉ định để thành lập Nội Các.

Thứ ba, CPPĐ liên tục công quyền từ chánh phủ Đệ Nhị VNCH vì thành viên nội các là được Tổng Thống Nguyễn Văn Thiệu chỉ định.Sắc lệnh bổ nhiệm Nội các được đính kèm ở phía dưới.

Sắc lệnh bổ nhiệm Nội các được đính kèm ở phía dưới.

Thứ tư, Chánh Phủ Pháp Định VNCH không hề đi quyên góp hay xin tiền của người dân.

Vậy quá rõ ràng như ban ngày. Chỉ có một Chính Phủ liên tục công quyền, thành viên nội các được Tổng Thống Nguyễn Văn Thiệu chỉ định, mới là Chính Phủ thật sự. Còn Chính Phủ tự xưng mà người đứng đầu tự xưng là tổng thống thì chẳng hề thấy văn bản chỉ định từ Tổng Thống Thiệu chính là chánh phủ ngụy quân, ngụy quyền. Như tôi đã đề cập ở trên, những chánh phủ tự xưng này đều tự do thành lập một tổ chức với tên gọi là “Chánh Phủ”. Tuy nhiên, những tổ chức này không phải là một chánh phủ của một quốc gia. Quý vị có thể xem video này để biết thêm chi tiết:


Vậy câu hỏi được đặt ra “Tôi hiểu CPPĐ là có tính kế thừa, nhưng tôi không thích chính phủ này và vẫn muốn ủng hộ chính phủ khác thì sao?”

Dĩ nhiên mọi người có quyền chọn lựa của riêng mình. Nhưng lời khuyên là: Quý vị phải hết sức cẩn thận với chọn lựa của chính mình và đừng bị gạt khi theo bất kỳ ngụy quân ngụy quyền nào tự xưng là chánh phủ VNCH rồi mất thời gian, hao tổn tâm trí và tiền bạc. Tệ hại hơn là quý vị đang vô tình mua giờ cho cộng sản, trong khi người dân quốc nội đang đau khổ rên siết. Vấn đề mấu chốt ở đây là để có tư cách pháp nhân để ngồi vào bàn đàm phán của Hội nghị Quốc tế để tái họp HĐ Paris 1973 thì chỉ có Chánh Phủ Pháp Định với người đứng đầu là ông Thủ tướng Lê Trọng Quát mà thôi.Sau đây, quý vị hãy đọc Sắc Lệnh Bổ Nhiệm Của Tổng Thống VNCH Nguyễn Văn Thiệu, được ký vào 14/4/1975. Quý vị hãy tìm kỹ xem có tên của bất kỳ người đứng đầu nào của những tổ chức tự xưng là chánh phủ VNCH hay không?


Sắc Lệnh Bổ Nhiệm Của Tổng Thống Nguyễn Văn Thiệu

Quý vị có thể thấy chỉ có tên của Cố Thủ Tướng VNCH Nguyễn Bá CẩnThủ Tướng Lê Trọng Quát mà thôi. Chỉ có một Thủ Tướng CPPĐ VNCH hiện tại là ông Lê Trọng Quát, Đệ Nhứt Quốc Vụ Khanh, là người tiếp tục công quyền sau khi ông Thủ Tướng cuối cùng là Nguyễn Bá Cẩn qua đời. Trong sắc lệnh bổ nhiệm không hề có tên của những nhân vật như Đào Minh Quân, Trần Tử Thành, Trần Trọng Đạt, v.v. Cho nên quý vị có thể hiểu rõ được rằng những tổ chức nào đang tự xưng là chánh phủ VNCH và những người tự xưng mình là Tổng Thống đều là Ngụy Quân, Ngụy Quyền.

Giải Pháp VNCH là công cụ giúp chúng ta có một cuộc Tổng Tuyển Cử ở miền Nam VN. Chỉ khi nào có một cuộc Tổng Tuyển Cử ở miền Nam VN theo đúng tinh thần của HĐ Paris 1973, dưới sự giám sát của Quốc Tế, thì sẽ có Đệ Tam VNCH kế thừa chánh danh, hợp hiến, và hợp pháp. Còn nếu chưa có một cuộc Tổng Tuyển Cử nào ở miền Nam thì sẽ không bao giờ có Đệ Tam VNCH nào hết. Quý vị có thể xem video dưới đây để hiểu rõ.

Quý vị có thể xem video dưới đây để hiểu thêm những lý giải về Chánh phủ Pháp Định VNCH:


Chỉ có CPPĐ VNCH mới làm việc vì Quốc Gia và vì người dân VNCH trong nước để giúp có được cuộc Tổng Tuyển Cử Tự Do dưới sự giám sát của Quốc Tế ở miền Nam Việt Nam. Khi một người nào đó được đắc cử làm Tổng Thống Đệ Tam VNCH thì CPPĐ VNCH sẽ giải thể và không còn hoạt động nữa. Lúc đó chúng ta mới có thể lấy lại những gì đã mất và khôi phục lại tất cả như thời VNCH tự do, dân chủ, và văn minh. Và ngay bây giờ, quý vị cũng có thể ghi danh làm thành viên của Hội Đồng Cố Vấn của CPPĐ VNCH để giúp phổ biến và giải thích về Giải Pháp VNCH đến cho nhiều người. Thậm chí quý vị có thể được lợi vì quý vị có thể được đề cử để ra ứng cử trong cuộc Bầu Cử Tự Do vì quý vị có công trong công cuộc này.

Link Ghi Danh vào Hội Ðồng Cố Vấn và Lực Lượng Hỗ Trợ: http://vietnamconghoaphapdinh.com/SUB_HoiDongCoVan/GhiDanhHDCV.php

Còn những tổ chức tự xưng là chánh phủ thì không hề làm việc vì Quốc Gia và người dân VNCH, đó là điều chắc chắn. Mà họ có làm chuyện xấu hay không thì quý vị thử tự tìm hiểu xem sao. Nhưng dù có làm chuyện xấu hay không, họ vẫn là Ngụy Quân Ngụy Quyền và đừng bao giờ nghĩ CPPĐ sẽ liên kết với những tổ chức tự xưng này! Vì chúng ta không biết được tổ chức nào có cộng tác hay là cánh tay nối dài hay tổ chức trá hình của cộng sản. Nếu quý vị tin vào những chánh phủ tự xưng này thì quý vị sẽ không bao giờ có được lợi gì cả mà thậm chí là có hại cho bản thân quý vị.

Lựa chọn là ở quý vị và quý vị phải cẩn thận với những lựa chọn và quyết định của chính mình.