Hiện nay có rất nhiều youtuber và facebooker cũng như là những người hay viết bài trên mạng đều kêu gọi dân Việt trong nước phải xuống đường để đòi quyền lợi của công dân. Mà quý vị có thấy rằng có gì đó không ổn khi họ chỉ kêu gọi dân trong nước xuống đường không? Lý do vì sao tôi hỏi như vậy thì tôi xin phân tích cho quý vị về việc xuống đường. Đồng thời bản thân tôi cũng không đồng tình với việc kêu gọi xuống đường của họ và tôi muốn khuyên quý vị đừng nghe họ. 


Vì sao shông nên nghe người nhác xúi xuống đường?


Có 2 lý do vì sao không nên xuống đường. Quý vị nên nhớ rằng trong thời Cộng Sản là thời của lũ cướp và khủng bố đang cai trị người dân. Chúng sẵn sàng dùng bất kỳ thủ đoạn nào để trấn áp hoặc thậm chí dập tắt ngay việc xuống đường. Ký d