Click vào từng câu hỏi để xem câu trả lời

Với mục đích tìm kiếm một GIẢI PHÁP HÒA BÌNH nhằm đối phó lại sự xâm lấn của Trung Cộng trên Biển Đông Nam Á (còn gọi là Biển Đông), ban khởi xướng cùng với những lãnh đạo tinh thần Tôn Giáo đã cho ra đời Tuyên ngôn hòa bình với Giải pháp VNCH dùng công cụ là Hiệp định Paris 1973, Kết ước Quốc tế và Công luật PL93-559.

Đồng thời TUYÊN NGÔN HÒA BÌNH nầy là đáp lại việc Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ kêu gọi các nước Đông Nam Á Châu (ASEANs) đứng lên chống lại âm mưu xâm lược và những hành động phi pháp của Trung cộng tại khu vực.

Bạn có thể tìm hiểu thêm nhiều thông tin chi tiết tại trang web Tuyên ngôn hòa bình.
– Thượng Nghị Sĩ Ngô Thanh Hải ở Canada đang đệ trình Luật S234 để triệu tập 6 nước đã ký Kết ước quốc tế (The ACT)

– Người Việt Nam quốc nội và hải ngoại cần gởi e-mail vào tuyenngonhoabinh@gmail.com để cho TNS cũng như phía Canada thấy được sự quan tâm và mong muốn bức thiết của người Việt Nam về vấn đề tái họp HĐ Paris 1973
Dương Văn Minh, một ông tướng về hưu, được đưa lên nắm quyền lực từ quốc hội mà không được bầu bởi nhân dân theo thể thức phổ thông đầu phiếu như Hiến pháp quy định (Điều §39, §51 và §56.2, $56.3 & §56.4), nên ông ta là "tổng thống" VI HIẾN.

Như vậy thì những điều ông ta làm và mọi điều ông ta tuyên bố đều mang tính cá nhân mà không hề đại diện cho Quốc gia VNCH. Vậy, Quốc gia VNCH vẫn còn tồn tại trên mặt pháp lý (De Jure Government) và đang bị cưỡng chiếm.

Do đó, VNCH hoàn toàn có cơ sở pháp lý để đòi lại quyền lãnh đạo Quốc gia, bao gồm lãnh thổ, lãnh hải, vùng trời, vùng biển và đảo cũng như quyền tự quyết.

Xem thêm video phản biện luận điệu thường gặp của tuyên giáo VC:

Theo HĐ Paris 1973, Tổng tuyển cử xảy ra ở miền Nam, nhưng không có điều nào cấm cản không được tổng tuyển cử ở miền Bắc. Còn về việc tái thống nhất cả 2 miền:

– Như ở trên, miền Bắc có quyền tổng tuyển cử, bầu cử như ý muốn của họ.
– Nhưng để tái thống nhất thì cả hai miền phải có cùng thể chế chánh trị tự do thực sự. Trên tinh thần của Kết ước quốc tế thì độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của Việt Nam cũng như quyền tự quyết của nhân dân miền Nam Việt Nam phải được tôn trọng.
Nếu nói rằng HĐ Paris 1973 sẽ khiến Việt Nam bị chia cắt là chưa hiểu rõ, chưa hiểu đúng vấn đề. Việt Nam có thể thống nhứt khi và chỉ khi:

– quyền tự quyết của nhân dân miền Nam Việt Nam được tôn trọng
– miền Bắc có một thể-chế chánh-trị tương đồng/giống với miền Nam
Khi đã tái họp và phán xử thành công, tất cả các bên phải thực hiện những điều đã được ghi trong các ký kết với sự giám sát của quốc tế. Nếu không, lực lượng người dân(#xdll) có cơ hội thực hiện quyền tự quyết của mình với sự bảo trợ an ninh của quốc tế.
Muốn người khác giúp mình thì mình phải tự thân vận động trước. Hãy hành động để chứng minh dân tộc và đất nước Việt Nam này xứng đáng có được sự hỗ trợ từ phía khác.

Phải rỉ tai, lan tỏa TUYÊN NGÔN HÒA BÌNH, xây dựng lực lượng (#xdll) đồng thời vận động quốc tế liên tục để đến khi Đảng Cộng Hòa hoặc bất kỳ thời cơ và lợi thế nào tới, tất cả đã được chuẩn bị và sẵn sàng.

Tóm tại, Giải pháp VNCH hay TUYÊN NGÔN HÒA BÌNH không phải là ngồi không chờ thời như nhiều người lầm tưởng. 
Phải hiểu đem lại VNCH quay lại như sau:

- Chánh phủ pháp định VNCH (CPPĐ) đại diện cho công dân VNCH để ngồi vào bàn hội nghị để tái họp HĐ Paris 1973 vốn vẫn chưa bao giờ được thực thi. Sau đó sẽ diễn ra cuộc Tổng tuyển cử tại miền Nam với sự giám sát và bảo vệ an ninh của Quốc tế.

Căn bản pháp lý cho sự đại diện: CPPĐ là chánh phủ liên tục công quyền theo Sắc lệnh Hành pháp của Cố Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu ký vào 14-4-1975.

- Nếu miền Bắc cũng muốn có Tổng tuyển cử thì đây là cơ hội có một trong hai cho giới đấu tranh dân chủ tại miền Bắc.

Những nhân sự trong Chánh phủ pháp định sẽ KHÔNG mặc nhiên đi về quốc nội để điều hành đất nước Việt Nam. Mà phải có một cuộc Tổng tuyển cử bầu ra Quốc hội mới và từ đó Nội các mới được thành lập, dưới sự giám sát và bảo vệ an ninh của Quốc tế.

Sau đó, vai trò của CPPĐ chấm dứt.

Tóm lại, có thể hiểu ngắn gọn như sau:

- Chánh phủ pháp định VNCH chỉ đóng vai trò thay mặt cho công dân VNCH trong giai đoạn đàm phán ban đầu và tái họp mà thôi.

- Xây dựng lại Việt Nam theo thể chế Cộng Hòa, dựa trên nền tảng Cộng Hòa.

Việc mang VNCH trở lại là vô cùng cần thiết: đất nước Việt Nam hậu cộng sản cần có tánh chánh danh, hợp pháp liên tục công quyền từ Quốc gia Việt Nam và Việt Nam Cộng Hòa thì mới có cơ sở pháp lý để lấy lại những vùng đất, vùng biển đảo mà Việt cộng đã bàn giao cho tàu và hủy bỏ tất cả những hiệp ước bán nước mà chúng đã âm thầm ký kết với Tàu cộng.
Chánh phủ Pháp Định VNCH vẫn còn tồn tại và hoạt động, do đó vẫn còn giá trị để lấy lại Quốc gia và tự do cho nhân dân Việt Nam. Điển hình là việc CPPĐ vào năm 2009 đã nộp hồ sơ chủ quyền hai đảo Hoàng Sa, Trường Sa trong ủy ban nới rộng thềm lục địa thêm 150 hải lý theo Luật Biển Quốc Tế 1982 UNCLOS (United Nations Convention on the Law of the Sea) và ủy ban này đã thâu nhận hồ sơ này.

Một “thể chế mới” nghe rất hay và lôi cuốn. Nhưng bất kỳ thể chế nào không có tánh kế thừa của VNCH thì không có cơ sở pháp lý để đòi lại những vùng đất, vùng biển đảo mà Việt cộng đã bàn giao cho tàu (như Hoàng Sa, Trường Sa). Đồng thời, “thể chế mới” này cũng thừa kế luôn những hiệp ước bán nước mà Việt cộng đã âm thầm ký kết với Tàu cộng, vì “thể chế mới” này là có tánh kế thừa tiếp tục của nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam.

Khi đất nước bị xâm lược thì công dân quốc gia đó phải có trách nhiệm phục hồi. Hiện nay, Quốc gia chúng ta đang bị cộng sản cưỡng chiếm dưới sự thao túng và kiểm soát của cộng sản quốc tế. Vậy thì không có cái khái niệm gọi là “quốc gia đã cũ” hay “luyến tiếc quá khứ”.

VNCH đã chết?
Vậy thì tác động của thế giới là tác động gì? Chúng ta không tự vận động thế giới thì ai vận động thay cho chúng ta?

Cộng sản sớm muộn cũng sẽ sụp đổ. Nhưng một ngày chờ đồng nghĩa nhân dân Việt Nam phải sống thêm một ngày bị đày đọa trong thân phận nô dân.

Nguy hiểm hơn nữa, khi cộng sản cố tình sụp đổ để dọn đường cho dân chủ-cộng sản đổi màu lên nắm quyền cai trị thì dân tộc Việt Nam sẽ phải tiếp tục sống với số phận tủi nhục và mất tự do. Đó là kịch bản dân chủ giả hình mà Liên Xô đã thực hiện thành công. Chẳng qua quyền cai trị độc tài chỉ chuyển từ hình thái này sang hình thái khái mà thôi.
Khi nói về HĐ Paris 1973 thì phải hiểu nó có tổng cộng 3 văn kiện:

– HĐ Paris 1973 (đã ký vào 27/01/1973)

– KẾT ƯỚC Quốc tế (The Act) 12 bên (đã ký vào 02/03/1973), Điều 7: trong trường hợp (các bên ký kết) có vi phạm sự toàn vẹn lãnh thổ Việt Nam, cũng như vi phạm Hiệp định Paris 1973, các bên ký kết sẽ tham khảo ý kiến của nhau để khắc phục các vấn đề; và cung cấp một cơ chế giải quyết (xung đột) bằng cách triệu tập lại Hội nghị quốc tế với các bên ký kết.

– Công Luật PL 93-559, Mục 34(b)(4)(Tổng thống Ford đã ký vào 30/12/1974): yêu cầu Hành pháp Hoa Kỳ triệu tập lại một hội nghị quốc tế để ngăn chặn, trong tình huống của bất kỳ vi phạm Hiệp định Paris 1973.

Hai văn kiện Kết ước quốc tế 12 bên và Công Luật PL 93-559 không nằm trong khuôn khổ của Thường trực hội đồng bảo an LHQ (UN). Do đó, vai trò của LHQ ở đây hầu như không có và Trung Cộng không có quyền phủ quyết đối Kết ước Quốc tế (2/3/1973). Những phía có vai trò quan trọng ở đây là:

– Kết ước quốc tế 12 bên: 06 quốc gia trong 12 quốc gia đã ký kết

– Công Luật PL 93-559: Hành pháp Hoa Kỳ (tức Quốc Hội Hoa Kỳ)
Trong từng giai đoạn lịch sử sẽ có những trở ngại và thuận lợi hay cơ hội cho con đường của dân tộc. Do đó, ngay trong giai đoạn lịch sử này, thể chế VNCH là giải pháp của dân tộc Việt Nam và của cả Quốc Tế để giải quyết trong hòa bình những mâu thuẫn và tranh chấp tại khu vực Biển Việt Nam (còn gọi là Biển Đông) trước sự xâm lấn trắng trợn của Trung Cộng.

Nhiệm vụ của những người vận động là thuyết phục được Quốc tế hiểu được tầm quan trọng của sự trở lại của một VNCH kế thừa công quyền. Người dân quốc nội phải hiểu rõ họ vẫn là công dân của VNCH và quốc gia của họ đang bị cưỡng chiếm bất hợp pháp.
Tuy là Hiệp Định Ba Lê "khai tử" VNCH nhưng chúng ta có đầy đủ yếu tổ biến nó trở thành giấy nợ để đòi nợ và công bằng!

Chúng ta thừa biết đất nước VNCH không chết mà vẫn còn tồn tại ngay dưới vĩ tuyến 17. Có điều là nó đã bị chiếm bởi Cộng Sản Bắc Việt và người dân Việt Nam Cộng Hòa trong nước bị cai trị, bị bắt ép đổi quốc tịch, thẻ căn cước, và sổ thông hành trở thành nô dân CHXHCN VN – một cái quốc tịch bị khinh khi bởi bạn bè quốc tế.

Chúng ta là công dân VNCH thì chúng ta đương nhiên có quyền và bổn phận đi đòi lại lãnh thổ và lãnh hải bằng cách vận động Tái Họp Hội Nghị Quốc Tế theo tinh thần của

– Điều 7a và 7b trong Kết Ước Quốc Tế và
– Điều 34b4 của Công Luật PL 93-559.
Hiện nay có rất nhiều Chính Phủ VNCH ở Hải Ngoại. Nhưng sự thật là ngoài Chính Phủ Pháp Định VNCH, tất cả các chính phủ khác đều là chính phủ tự xưng mà không thông qua cuộc bầu cử bởi người dân theo điều 52.1 của Hiến pháp VNCH 1967. Đó là những chính phủ VI HIẾN. Đáng chú ý là việc họ thường kêu gọi tiền đóng góp của quý vị.

Còn Chánh Phủ Pháp Định VNCH là:
– Chánh phủ tiếp nối công quyền của VNCH tiền nhiệm (Đệ Nhị VNCH) và người đứng đầu chỉ có Thủ Tướng duy nhất chứ không hề có Tổng Thống và họ đang làm việc theo Hiến Pháp VNCH 1967. Đây là chính phủ hợp pháp và hợp hiến theo Hiến chương điều 2.4 của Liên Hiệp Quốc.

– Đáng chú ý là cho đến lúc này, năm 2022, Chánh Phủ Pháp Định không bao giờ kêu gọi quý vị đóng góp tiền bạc của cải. Chánh Phủ phải tự bỏ tiền ra cho việc vận động và kêu gọi tái họp Hội Nghị Quốc Tế để bàn về vấn đề Việt Nam nhằm tái xét các vi phạm Hiệp Định Paris 1973 của Việt Cộng và Tàu Cộng. Nếu thành công, lãnh thổ và lãnh hải sẽ được trả lại cho nhân dân miền Nam và đồng thời Chánh phủ kế thừa CPPĐ có đủ pháp lý để xóa bỏ tất cả các hiệp ước bán nước mà Việt cộng đã âm thầm ký kết với Tàu cộng.
Theo Hiến Pháp VNCH 1967, điều 52.1: “Tổng Thống và Phó Tổng Thống cùng đứng chung một liên danh, được cử tri toàn quốc bầu lên theo lối phổ thông đầu phiếu trực tiếp và kín.”

Như vậy, bất cứ ai muốn trở thành Tổng thống của VNCH đều phải thông qua bầu cử. Từ đó có thể xác định rằng, ai không thông qua cuộc bầu cử này đều là VI HIẾN.

Những nhân sự trong Chánh phủ pháp định sẽ KHÔNG mặc nhiên đi về quốc nội để điều hành đất nước Việt Nam. Mà phải có một cuộc Tổng tuyển cử bầu ra Nội các MỚI dưới sự giám sát và bảo vệ an ninh của Quốc tế. Sau đó, vai trò của CPPĐ chấm dứt. 

Xét về mặt tuổi tác, ông Thủ tướng Lê Trọng Quát và Nội các của ông đa số là những người cao tuổi, nên sẽ không đủ sức khỏe để ứng cử Tổng thống. Vai trò của Ông Quát là đại diện cho VNCH để ngồi vào bàn Hội nghị Quốc Tế về vấn đề Việt Nam mà thôi.

Khi CPPĐ và nhân dân Việt Nam Cộng Hòa vận động Quốc tế để tái họp Kết ước Quốc tế thành công, CPPĐ VNCH sẽ còn làm việc tại miền Nam để chuẩn bị cho cuộc Tổng Tuyển Cử Tự Do. Trong thời điểm đó, người dân sẽ bầu chọn người mà họ tin tưởng để làm Tổng Thống. Sau khi Tân Tổng Thống được bầu chọn và Tân Nội Các được thành lập có tính kế thừa Đệ Nhị VNCH thì CPPĐ sẽ giải thể và không còn hoạt động nữa.
Cần phải hiểu rõ đây là Chánh Phủ Liên Tục Công Quyền. Sau khi ông Thủ Tướng cuối cùng là ông Nguyễn Bá Cẩn qua đời vào năm 2009, mãi tới năm 2015 thì mới có người khác lên tiếp tục công việc của ông Cẩn là ông Lê Trọng Quát.  

Cho nên khi ông Quát có qua đời thì trong nội bộ của Chánh Phủ Pháp Định sẽ bầu chọn ra người tiếp theo để tiếp tục công việc. Bản thân tôi không có thẩm quyền trong Chánh Phủ nên tôi không biết ai sẽ là người tiếp theo để thay ông Lê Trọng Quát cả. Nên bạn cứ yên tâm là nếu ông Quát có qua đời thì sẽ có người khác lên tiếp tục công việc của CPPĐ.

Điều đầu tiên là bạn phải tự hỏi rằng bạn có muốn quang phục lại Quốc Gia của mình không? Nếu có thì bạn sẽ luôn tìm mọi cách và xem xét, nghiên cứu mọi khả năng dù thấp nhất để lấy lại Quốc Gia của mình hiện đang bị CSBV chiếm đóng bất hợp pháp.

Điều thứ hai: Để biết công cuộc này có hữu lý hay không và nó mang lại điều gì thì hãy đi tìm hiểu thiệt kỹ. Có điều gì không hiểu thì hãy đi hỏi những người đang giới thiệu cho bạn, những người đang đề xướng đường lối đó.

Điều thứ ba: Trước khi bạn đưa ra kết luận, hãy thử tìm hiểu con đường của TUYÊN NGÔN HÒA BÌNH và Giải pháp VNCH. Rồi sau đó đem so sánh với những đường lối khác mà bạn từng biết được, từng nghe được để xem xét con đường nào mới mang tánh vững bền, cốt lõi và vẹn toàn, không đổ máu cho dân tộc Việt Nam. Và lợi ích cụ thể nhất trước mắt chính là AN TOÀN cho người ủng hộ nó.

Hãy tích cực làm việc, góp sức theo khả năng của bạn. Nếu bạn ở trong nước thì mỗi ngày hãy rỉ tai cho một người biết đến Giải Pháp VNCH và Chánh Phủ Pháp Định. Còn nếu bạn ở hải ngoại thì vận động Hành pháp và Tổng trưởng Ngoại giao tổ chức Hội Nghị Quốc Tế về vấn đề Việt Nam. Người Việt trong nước lẫn hải ngoại phải kết nối và cùng nhau hành động thì mới thành công được.

Khi nói khôi phục VNCH, phải hiểu rằng người Việt Quốc gia muốn khôi phục Quốc gia Việt Nam theo thể chế Cộng Hòa, chính là Quốc gia VNCH đang bị xâm chiếm bất hợp pháp (chiếu theo HĐ Paris 1973 và điều 2.4 của Hiến chương LHQ). Xin phân biệt rõ Quốc gia và Thể chế.

Tóm tắt lộ trình: CHÁNH PHỦ PHÁP ĐỊNH VNCH đại diện người dân VNCH để tham dư hội nghị quốc tế (dựa trên văn kiện thứ 2 của HĐ Paris 1973). Sau đó, Tổng tuyển cử cho VNCH diễn ra để thành lập chánh quyền VNCH mới, hợp pháp, hợp hiến, kế thừa từ chánh quyền đệ nhị cộng hòa.

Chánh quyền Đệ nhứt Cộng Hòa đã chấp dứt với sự tiếp nối hợp pháp bởi Đệ Nhị Cộng Hòa, cho nên chánh quyền mới dĩ nhiên là kế thừa (không phải khôi phục) từ Đệ Nhị Cộng Hòa.
Hiện nay, có rất nhiều youtuber và facebooker kêu gọi người dân phải đứng lên để xuống đường để lật đổ Cộng Sản hoặc thực hành Bất tuân Dân sự.

Chúng tôi không phản đối việc xuống đường để làm một cuộc cách mạng nhằm thay đổi Việt Nam. Nhưng, vấn đề ở đây là KHI NÀO và NHƯ THẾ NÀO.

Quý vị phải hiểu rằng: Về mặt khí tài quân sự, lực lượng bạo lực của CSVN hơn người dân rất nhiều. Trong khi quý vị không có bất kỳ hậu thuẫn về mặt chánh trị hay quân sự hay có khả năng tự trang bị súng đạn, vũ khí để sẵn sàng xuống đường lật đổ Cộng Sản. Không chỉ bị bắt bớ, đánh đập, quý vị có thể bị mất mạng bởi quân đội VC và cũng như lực lượng Tàu Cộng trà trộn. Tàu Cộng đang cai trị VN thông qua VC và chúng sẵn sàng giết quý vị như sự kiện Thiên An Môn 1989. Nếu quý vị nghĩ vài triệu người chết để Quốc tế can thiệp thì đây là tư duy rất sai lầm, thậm chí rất vô cảm trước nỗi mất mát của người dân. Sự kiện Thiên An Môn kinh thiên động địa như vậy, tàu cộng có mất quyền độc tài hay chưa?

Giải thích thêm trong video 6 phút sau:
Quý vị phải ghi sâu vào suy nghĩ của mình rằng: CS không coi người dân là đồng bào hay người dân của họ. Đối với người cs, người dân là kẻ địch, là kẻ thù lúc nào cũng là mối nguy đe dọa tới quyền cai trị độc tài của chúng. Cho nên chúng sẽ không nương tay đàn áp và sát hại người dân Việt Nam đâu.
Xem thêm: CÓ CẦN PHẢI MANH ĐỘNG VÀO LÚC NÀY?


Vậy thì khi nào là thời cơ, thời điểm thích hợp để xuống đường?

Bởi vì luôn lo lắng và quan tâm tới sự an toàn cũng như mạng sống của người dân Việt Nam, chúng tôi luôn sẵn sàng chia sẻ cho quý vị về giải pháp Hòa Bình có thể lật đổ Cộng Sản mà không cần phải hy sinh mạng sống. Giải pháp đó được gọi là Tuyên Ngôn Hòa Bình hay Giải Pháp VNCH.

Giải pháp này là để kêu gọi Quốc Tế tái họp Hội Nghị Quốc Tế để tái xét HĐ Paris 1973 theo tinh thần Kết Ước Quốc Tế và Công Luật 93-559. Nếu thành công thì Quốc Gia VNCH sẽ được trả lại cho dân miền Nam VN.

VÀ ĐÂY LÀ THỜI ĐIỂM THÍCH HỢP: 

Nếu như CSVN không muốn rời khỏi Quốc Gia VNCH về trước Vĩ tuyến 17 theo đúng tinh thần của HĐ Paris 1973 thì đó chính là thời điểm để nhơn dân miền Nam tổng nổi dậy để đuổi CSBV ra khỏi lãnh thổ miền Nam dưới sự bảo vệ và hậu thuẫn của Quốc Tế. Tức là khi đó, người biểu tình sẽ có Quốc tế bảo vệ và hỗ trợ.

Sau khi miền Nam ổn định, nếu người dân miền Bắc mong muốn có một thể chế TỰ DO tương đồng như ở miền Nam, người dân miền Nam sẽ giúp người dân Bắc tranh đấu để thoát cộng sản.

Trong thời gian này, hãy XÂY DỰNG VÀ BẢO TOÀN LỰC LƯỢNG.
Có bao nhiêu Quốc gia tham gia là kết quả dựa vào việc người Việt Quốc gia vận động vào lúc này. Điểm thuận lợi là tất cả các Quốc gia cần vận động là những Quốc gia từng là nạn nhơn của cộng sản, từng bị cộng sản cai trị (Đông Âu) và từng có chánh sách tiêu diệt triệt để cộng sản (Indonesia).

Dựa vào tình hình quốc tế và căn bản pháp lý thì nó khả thi, tức là nó có nền tảng pháp lý quốc tế vững chắc. Nhưng thực tế có thành công hay không là do người Việt Quốc gia có mong muốn, có quyết tâm lấy lại Quốc gia đang bị cộng quân chiếm đóng bất hợp pháp hay không. Do đó, Ban vận động TUYÊN NGÔN HÒA BÌNH mới ra đời.

#gpvnch #tuyenngonhoabinh #MakeRVNGreatAgain
Trước tiên bạn cần đọc và hiểu đường lối TUYÊN NGÔN HÒA BÌNH trước đã. Phải hiểu rõ thì mới đóng góp lan tỏa, giải thích cho người khác hiểu chánh xác được.  

1. Bắt đầu với: TUYÊN NGÔN HÒA BÌNH

2. Hôm nay thử xem vài video trong kênh Youtube Tuổi trẻ Quốc gia 

3. Sáng Chúa Nhựt hàng tuần, theo dõi livestream của Ban Vận động Tuyên ngôn hòa bình.
Ở đó, các bạn được mời gọi đặt câu hỏi, thắc mắc, thậm chí chất vấn các diễn giả về con đường này.

4. QUAN TRỌNG: Hãy trả lời cho chính bạn câu hỏi sau:

Bạn là công dân của Quốc gia nào?

#gpvnch #tuyenngonhoabinh #MakeRVNGreatAgain